Gästhamnsregler

 • Vid ankomst anmäl dig i Hamnkontoret eller betala din hamnavgift via Dockspot
 • Förtöjning får endast ske på angivna platser
 • Ha koll på att tamparna inte ligger i vattnet eller uppslängda på bryggan
 • Använd vår sopstation för hushållssopor och pant
 • Toalett med direktutsläpp i vattnet får inte användas i hamnen. Läs mer på transportstyrelsen www.transportstyrelsen.se
 • Internationella sjövägsregler gäller inom hamnområdet
 • Högsta fart inom Norrtälje Hamn är 5 knop
 • Grill får inte användas inom hamnområdet
 • Hundar skall hållas kopplade
 • Hamnavgift erläggs enligt fastställd taxa
 • Respektera ljudvolym på musik eller annan ljudanläggning så att omgivningen inte störs
 • Vid olovlig tilläggning får gästande båt flyttas av hamnvakten