Broöppning Havslänken

  • Bron är öppningsbar och kommer under perioden 15 juni till 15 augusti skötas från hamnkontoret.
  • Fasta öppningstider 11.00, 14.00 och 17.00 under perioden.
  • Öppning på avrop kan ske varje heltimme från kl. 08:00 till 20.00 vid telefonsamtal till gästhamnen på 073-819 49 31